G r a f o l ó g i a

 

Kezdőlap

Bemutatkozás

Pszichológia

Stresszoldás

Online

Grafológia

Kapcsolat és árak

 

 

Mi a grafológia?

          A grafológia a kézírás vizsgálatával foglalkozó megismerési mód, amely az írásjellemzőkből következtet az író személy (duktor) jellemére, egyéniségére, belső tulajdonságaira.

A grafológiai elemzés magában foglalja az írásminta több szempontú vizsgálatát, sok-sok mérést, a kapott adatok rendszerezését, majd az értelmezések egységbe foglalását. A grafológus megállapításait grafológiai szakvéleményben összegzi.

Mikor ajánlott?

  • Ha kíváncsi saját magára

  • Ha konkrét kérdése van egy konkrét helyzetben

  • Ha párkapcsolatra vágyik, vagy a párjával való összeillésre kíváncsi

  • Ha érdekli saját vagy gyermeke rajzainak jelentése

  • Ha éppen pályát választ vagy módosít

Hogyan zajlik az elemzés?

Nem feltétlenül szükséges személyesen találkoznunk, elegendő egy szabályosan elkészített írásmintát készítenie, valamint a Megrendelőlapot kitöltenie. Ezek után postázza nekem az anyagot, átutalja az elemzés díját, és én elkészítem az íráselemzést. Megrendelőlapot ITT igényelhet.  Az elemzés eredményeiről írásos anyagot kap, amelyet elektronikus formában (e-mailben) juttatok el Önhöz.

Az elemzéshez néhány személyes adatra szükségem van, azok ismerete nélkül nem lehet megbízható következtetéseket levonni. Ezeket a Megrendelőlapon kell megadnia. A grafológusokra vonatkozó titoktartási kötelezettséget figyelembe véve ezen adatokat bizalmasan kezelem, harmadik félnek nem adom ki. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, ha az elemzést harmadik félnek, vagy bármilyen hatóságnak, szervezetnek át kívánja adni, mivel ezt csak az én írásos engedélyem birtokában teheti meg.

°°°

Az írásmintavétel szabályai:

Az írásmintát az alábbi szempontok alapján kérem elkészíteni: nem vonalas, nem kockás, tehát sima A/4-es fehér papírra golyóstollal írt, legalább 10-15 sort, valamint megszólítást és aláírást (teljes nevet) is tartalmazó szöveg. Nem lehet diktált vagy másolt szöveg, ahogy a fénymásolat sem jó! Asztalnál, normál fényviszonyok között készüljön az írás.

A szöveg tartalma tetszőleges, de ha szeretné, megfogalmazhatja, miért kéri az elemzést, mire kíváncsi elsősorban. Az írásminta mellett természetesen küldhet jegyzetfüzetet, firkákat vagy bármilyen egyéb írást (megjelölve, hogy régebbi vagy aktuális kézírásáról van-e szó). Fontos tudnivaló, hogy a küldött anyagokat nem őrzöm meg és nem küldöm vissza!

Kizárólag saját kézírást elemeztethet.  Kivétel ez alól gyermeke, akinek Ön a hivatalos gondviselője (elvált szülőknél ez fontos!) Gyermekírás elemzést 14 éves kor felett vállalok, gyermekrajz elemzést 6 éves kortól. Ilyen esetekben szükséges kitölteni a Megrendelőlap Nyilatkozat részét is. 

Választható elemzések:

» Teljes személyiségkép

Ezen szolgáltatás a legkiterjedtebb grafológiai vizsgálat, mivel - ahogy a neve is jelzi - a személyiségről átfogó képet ad. A személyiség főbb területeit tárja fel, úgy mint az énnel kapcsolatos kérdések, gondolkodásmód, szociabilitás, energiák, motivációk, érzelmek, munkavégzés, stb. Ha valamilyen konkrét okból is kéri a Teljes személyiségkép elemzést, érdemes ezt megfogalmaznia az írásmintában.

Az elemzés ára: 35.000 Ft

» Részterületek vizsgálata

Amennyiben jól körülhatárolt, konkrét kérdése van, vagy egy olyan helyzettel áll szemben, ami gondot okoz Önnek, illetve fontos döntést kell hoznia, érdemes ezt az elemzés típust választania. Ilyenkor az adott helyzetre fókuszálva történik az elemzés, az Ön által megfogalmazott kérdés szempontjából vizsgálom meg az írást.

Az elemzés ára: 15.000 Ft

» Párkapcsolati összeillés vizsgálat

Lehetséges önállóan, illetve párban is megrendelni. Páros megrendelés esetén mindkét fél részéről szükséges egy-egy Megrendelőlap kitöltése! Az elemzés vizsgálja a párkapcsolati összeillés különböző területeit, úgy mint a mindennapi élet, a szexualitáshoz való viszony, az érzelmi, energetikai, gondolkodásmódbeli stb. jellemzők, illetve páros vizsgálat esetén az ezen területeken való összeillés.

Az elemzés ára: egyéni megrendelés esetén: 25.000 Ft, páros megrendelés esetén: 40.000 Ft

» Pályaorientációs vizsgálat

Amennyiben a grafológiai módszer mellett dönt, az elemzésnél górcső alá kerülnek az érdeklődés, motiváció, képességek, adottságok, valamint a munkavégzésre vonatkozó szempontok (kitartás, munkatempó, monotónia tűrés, stb.) Akár pályaválasztásról, akár pályamódosításról van szó, javaslatot teszek a lehetséges irányokra.

A kézírás elemzése mellett lehetősége van pszichológiai módszerekkel való segítség igénybevételére is. Ezt pályaorientációs szakemberként tudom segíteni.

Az elemzés ára: 20.000 Ft

» Grafológiai rajzelemzés

A rajzelemzés gyermekek esetében eredménnyel használható, hiszen a gyerek még elsősorban képileg fejezi ki magát. Igény esetén természetesen felnőttek rajzainak, firkáinak elemzését is vállalom. A rajzelemzés olyan grafológiai szolgáltatás, amelyet kizárólag személyes megjelenés esetén tudok vállalni, akár gyermekről, akár felnőttről van szó! A rajzelemzéshez igénybe veszek számítógépes értékelő programot is. Az elemzéshez ebben az esetben is szükség van a Megrendelőlap kitöltésére.

Az elemzés ára: 15.000 Ft

» Grafológiai tanácsadás

A grafológiai tanácsadás azt jelenti, hogy az írásos anyagot szóban is megbeszéljük. Ennek előnye az interaktivitás: felteheti kérdéseit, tisztázhatjuk ami nem világos, lehetősége van jegyzetelni. A továbblépés lehetséges irányait is átbeszélhetjük. Ez a szóbeli forma történhet személyesen illetve online is.

A tanácsadás ára: 10.000 Ft / 50 p