Megrendelőlap és adatlap grafológiai elemzéshez

A megrendelő neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Életkora:

Neme:

Iskolai végzettsége:

Foglalkozása:

Szemüvegviselés:

Kezesség:

Ismert betegségek:

Gyógyszerszedés:

Hol és mikor tanult írni:

A választott szolgáltatás megnevezése (kérem, húzza alá):

-          Teljes személyiségkép (35.000 Ft)

-          Részterületek vizsgálata (15.000 Ft) ), konkrétan megnevezve: …………………………………………..……………………………….

-          Párkapcsolati összeillés vizsgálat (egyéni 25.000 Ft, páros 40.000 Ft)

-          Pályaorientációs vizsgálat (20.000 Ft)

-          Grafológiai rajzelemzés (15.000 Ft)

-          Grafológiai tanácsadás (10.000 Ft)

 

Nyilatkozat kiskorú személy írásának / rajzainak elemzéséhez

Alulírott …………………………………….. nyilatkozom, hogy a ………………………………………………….. nevű kiskorú gyermek törvényes képviselője vagyok.

 

Alulírott megrendelem a fenti grafológiai szolgáltatást az Aranyalma Bt-től (postacím: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 11. II. emelet 9/A, adószám: 21184314-1-13, bankszámlaszám: Aranyalma Bt. 12010556-00155482-00100000), az írásminta és a szolgáltatás díjának beérkezésétől számított 14 napos vállalási határidővel.  A szolgáltatás díját banki átutalással egyenlítem ki.

A megrendelés feltételeit megismertem.

 

 

Kelt: …………………………………………………………                 Aláírás:……………………………………………………………